PENGURUSAN KURIKULUM

 

“MENJANA TRANFORMASI PENDIDIKAN MELALUI

PENGURUSAN KURIKULUM BERKUALITI”

 

 

CARTA ORGANISASI MAJLIS PENGURUSAN KURIKULUM

 

 

 

1          MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI KURIKULUM SEKOLAH

 

Pengerusi             : Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman              (Penolong Kanan Pentadbiran)

AJK                       :  Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                   (Penolong Kanan Kokurikulum)

                                               Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                      (GKMP Sains dan Matematik)

                                               Cik Gan Shu Choo                                         (GKMP Sains Kemasyarakatan)

                                               -                                                                        (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                               -                                                                        (Guru Kanan Bahasa)                        

 

2          JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI KURIKULUM

               

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman              (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah Kadir                                        (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha          :  Pn Hjh Asmah bt Othman                              (Guru Cemerlang)

Penolong SU          Cik Tan Lay Guat                                             (Guru Cemerlang)

                AJK                        Pn Hjh Noraini binti Ismail                                (Prog Kecemerlangan Akademik)

                                               Pn Ramlah binti Ngit                                       (Guru Jadual Waktu)

                                               Pn Noriza binti Mohamed                              (Kaunselor)

                                               Cik Hjh Rohaida binti Arsat                            (Guru  Perpustakaan Media)                        

                                               Pn S Asimah binti Md Bashah                        (Penilaian dan Peperiksaan)

                                               En Neo Teck Leong                                         (SU Pentaksiran Sekolah)

                                               Pn Salina bt Mohd Saring                               (Ujian SEGAK)

                                               Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

 

 

BIDANG BAHASA

Setiausaha: Pn Ng Hui Feng

Panitia

KP Menengah Rendah

KP Menengah Atas

Bahasa Melayu

Pn Siti Suziyana binti Mohamad@Tarom

Pn Hjh Noraini binti Ismail

Bahasa Inggeris

Pn Renuka a/p Ramankutty

Pn Sasterawati binti Mohd Idris

Bahasa Cina

Pn Liu Mun Ing

 

Bahasa Tamil

En P. Subramaniam

 

BIDANG SAINS & MATEMATIK

Setiausaha : Mohd Afifi bin Borhanuddin

Sains

Tn Hj Azmi bin Wahid

Pn Norafidah binti Masri

Matematik

Pn Saleza binti Selamat

Pn Nurhayati binti Suhaimi

Fizik

 

Pn Sabariah binti Sarigan

Kimia

 

Pn Chong Yen Nee

Biologi

 

En Neo Teck Leong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG SAINS SOSIAL

Setiausaha : Pn Amnah binti Roowi

Sejarah

Pn Norhanan  Abd Rahman

Pn Siti Sabariyah Roslan

Geografi

Pn Nurul Syuhada binti Zainal

 

Pendidikan Islam

Pn Normaria binti Abd Karim

Pn Masika binti A Wahab

Pendidikan Moral

En Tan Chee Yong

Pend Jasmani & Kesihatan

Pn Salina binti Mohd Saring

Pendidikan Seni Visual

Pn Hjh Wahidah Abd Rahman

Pend Sivik  & Kewarganegaraan

Pn Amnah binti Roowi

Pendidikan Muzik

Pn Haniza binti Mustapha

 

Tasawwur

 

En Mohamad Noh bin Ahmad

BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

Setiausaha : Pn Noraini binti Kamari

Ekonomi Asas

 

Pn Hjh Asmah Othman

Prinsip Perakaunan

 

Pn Nurul Syaikah Jaaffar

ICT

Pn Fasyarida Hanum Mat Ghani

 

Kemahiran Hidup

Pn Hjh Faezia binti Salleh

 

Matematik Tambahan

 

Pn Hjh Rodziah Abd Hamid

Kajian Tindakan

En Zaharuddin bin Othman

         

 

 

3          JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU

 

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman              (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                    (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha          :  Pn Ramlah binti Ngit  

Penolong SU       :  Pn Sabariah binti Sarigan

                AJK                     :  Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                      (Guru Kanan Sains dan Matematik)

                                              Cik Gan Shu Choo                                          (Guru Kanan Sains Kemasyarakatan)

                                              -                                                                         (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                              -                                                                         (Guru Kanan Bahasa)                      

                                              Pn Sabariah binti Abdullah                             Pembantu Operasi

 

          

4          JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

 

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman              (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                   (Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha          :  Pn Hjh Noraini binti Ismail

                AJK                     :  Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                     (Guru Kanan Sains dan Matematik)

                                              Cik Gan Shu Choo                                         (Guru Kanan Sains Kemasyarakatan)

                                              -                                                                        (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                -                                                                        (Guru Kanan Bahasa)                      

                                              Pn Noriza binti Mohamed                              (Kaunselor)

                                              Pn Madziah binti Mohamad                         (Kaunselor)

                                              Pn Ramlah binti Ngit                                      (Peny Tuisyen Hikmah & Permata)

                                              Pn Yuslaini binti Soib                                      (S/u Kokurikulum)

                                              Pn Ng Hui Feng                                              (Penyelaras Ting 1)(K)

                                              Pn Siti Suziyana bt Mohd Tarom                   (Penyelaras Ting 1)

                                              Pn Hjh Faezia binti Salleh                              (Penyelaras Ting 2) (K)

                                              Pn Fasyarida Hanum Binti Mat Ghani         (Penyelaras Ting 2)

                                              Pn Norrul Afizah binti Zulkifli                          (Penyelaras Ting 3) (K)

                                              Pn Renuka a/p Ramankutty                         (Penyelaras Ting 3)

                                              Pn Arnita binti Atan                                       (Penyelaras Ting 4) (K)

                                              En Zaharudin bin Othman                            (Penyelaras Ting 4)

                                              Pn Hjh Asmah binti Othman                         (Penyelaras Ting 5) (K)

                                              Pn Masika binti A Wahab                             (Penyelaras Ting 5)                        

 

 

5          JAWATANKUASA PENGURUSAN TUISYEN PERMATA & HIKMAH/PROGRAM YPJ                                               

 

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                        (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman            (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                        (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                 (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha          :  Pn Ramlah binti Ngit

Bendahari           :  Pn Norafidah binti Masri

A JK                     :  Pn Ramlah binti Ngit                                      (Penyelaras Menengah Atas)

                                              Pn Norafidah binti Masri                                (Penyelaras Menengah Rendah)

                                              Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                      (Guru Kanan Sains dan Matematik)

                                              Cik Gan Shu Choo                                         (Guru Kanan Sains Kemasyarakatan)

                                              -                                                                        (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                              -                                                                        (Guru Kanan Bahasa)                      

 

 

6       JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN, PEPERIKSAAN, & DATA HEADCOUNT

 

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman               (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                           (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah Bt Kadir                                    (Penolong Kanan Kokurikulum)

Penyelaras 1         Pn Hjh Zubidah binti Darmawan                    (Penyelaras P & P)

Penyelaras 2         Pn S.Asimah binti Md Bashah                         (Penyelaras BOP)

Ahli Jawankuasa:

SPM

Peperiksaan Dalaman

S/Usaha          Pn Hjh Rodziah Bt Abd Hamid

                        Pn Chong Yen Nee

ULBS

Bahasa Melayu           Pn Arnita bt Atan

Bahasa Inggeris           Pn Sasterawati bt M Idris

Bahasa Cina                Pn Liu Mun Ing

Bahasa Tamil               En P.Subramaniam

 

Kerja Kursus SPM

Sains                             Pn Norafidah bt Masri

Mate Tamb                 Pn Hjh Rodziah A Hamid

Fizik                               Pn Sabariah bt Sarigan

Kimia                            Pn Chong Yen Nee

Biologi                          En Neo Teck Leong

Prinsip Perakaunan    Pn Nurul Syaikah bt Jaffar

Pen Seni Visual           Pn Hjh Wahidah A  Rahman

Pendidikan Moral      En Tan Chee Yong

S/U          Pn S.Asimah binti Md Bashah

Penyelaras Men Rendah:

                Pn Haniza binti Mustapha

Penyelaras Men Atas

                Norhayati bt Suhaimi

PBS

PT3         Pn Joeana Bt Satar

               Pn Rahmah Bt Ilias

PS           En Neo Teck Leong   (Ting 1)

               Pn Norafidah bt Masri  (Ting 2

               Pn Hjh Wahidah A Rahman (Ting 1)

PAJSK    Pn Salina bt Mohd Saring

               Cik Siti Nor Faizah binti Masrom

 Psikometrik         Pn Noriza bt Mohamed                                       Pn Madziah bt Mohamad

 

 

7          JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

 

Pengerusi            :  Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman              (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan HEM)

                                Cik Hjh Rosiah Kadir                                       (Penolong Kanan Kokurikulum)

Ketua Audit        :  Pn Hjh Noraini binti Ismail

Pen Audit            :  Pn Hjh Asmah binti Othman

Setiausaha          :  Pn Fauziah Rashidah bt Mohd Tahir

AJK                      :  Pn Hjh Noraini binti Ismail                               Pengurusan Panitia (PK01)

   Pn Ramlah binti Ngit                                      Pengurusan Jadual Waktu (PK02)

   Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                      Pengurusan Perlaksanaan P&P(PK03)

   Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                   Pengurusan Pencerapan (PK04)

   Pn S.Asimah bt Md Bashah                            Pengurusan Peperiksaan (PK05)

   Cik Tan Lay Guat                                            Pengurusan Semakan Hasil Kerja Muri(PK06)

   Cik Gan Shu Choo                                          Pengurusan Mesyuarat (PK07)

   Pn Arnita bt Atan                                            Pengurusan Aduan Pelanggan (PK08)

   Cik Hjh Rohaida bt Arsat                                Pengurusan Pusat Sumber(PK09)

   Pn Sasterawati bt Mohd Idris                         Pengurusan Perkembangan Staff (PK10)

   Pn Fauziah Rashidah bt Mohd Tahir              Pengurusan Kawalan Dokumen(PK12)

   Pn Noriza bt Mohamed                                  Pengurusan Bimbingan (PK013)

   En Zaharuddin bin Othman                           Pengurusan Audit Dalaman (PK14)

  

8          JAWATANKUASA  PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

 

Pengerusi             : Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Naib Pengerusi   :                                                                               (Penolong Kanan Pentadbiran)

                                  Pn Hjh Normala binti Abd Rahman            (Penolong Kanan HEM)

                                  Pn Hjh Halijah binti Othman                          (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha           : Cik Hjh Rohaida binti Arsat                           Guru Perpustakaan dan Media

AJK:                          Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                      (Guru Kanan Sains dan Matematik)

                                                  Cik Gan Shu Choo                                          (Guru Kanan Sains Kemasyarakatan)

                                                   Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                   (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                                                                                                                (Guru Kanan Bahasa)

                                                  Pn Siti Sabariyah binti Roslan                        Perpustakaan

                                                  Pn Siti Fatihah binti Shalahuddin                 Perpustakaan

                                                  Pn Hjh Asmah binti Othman                          Bilik Tayang (K)

                                                  Pn Safia binti Sulaiman                                  Bilik tayang

                                                  En Abdul Hadi bin Shapiai                             Nilam (K)

                                                  Cik Nur Siti Rozaialaina bt Mahamud        Nilam (Bahasa Inggeris)

                                                  Pn Ng Hui Feng                                                 Nilam (Bahasa Inggeris)

                                                  Pn Siti Suziyana bt Mohd Tarom                   Nilam (Bahasa Melayu)

                                                  Pn Nur Adillah binti Illias                                                Nilam (Bahasa Melayu)

                                                  Pn Nor Hannan bt A Rahman                       Makmal Komputer (K)

  Pn Amnah binti Roowi                                    Makmal Komputer

                                                  Pn Nurul Syuhada bt Zainal                           SAL (Self Access Learning)

                                                  Semua Guru M/p Bahasa                             Guru Nilam

                                                  Semua Penyelaras bilik-bilik Khas/Makmal/ Bengkel

3.9          JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA/GERAKAN PAYUNG

 

Pengerusi             : Pn Hjh Rashidah binti Yahya                          (Pengetua)

Timb Pengerusi   :                                                                               (Penolong Kanan Pentadbiran)

Setiausaha           : Pn Hjh Normala binti Abd Rahman            (Penolong Kanan HEM)

Pen Setiausaha  : Pn Noriza binti Mohamed                             (Kaunselor)

 

Ahli Jawatankuasa           :

                                               Pn Hjh Halijah binti Othman                             (Penolong Kanan Kokurikulum)

                                               Pn Nur Bahiah bt Khairuddin                           (Ketua Guru Disiplin)

                                               Pn Hjh Zubidah bt Darmawan                         (Guru Kanan Sains dan Matematik)

                                               Cik Gan Shu Choo                                             (Guru Kanan Sains Kemasyarakatan)

                                                Cik Hjh Rosiah bt Kadir                                      (Guru Kanan Teknik & Vokasional)

                                                                                                                                (Guru Kanan Bahasa)

                                               Pn Safia binti Sulaiman                                     (Ketua Warden Asrama)

                                               Pn Norrul Afizah bt Zulkifli                                 (Ketua SPBT)

                                               Pn Wan Zaiton bt Yusoff                                    (Guru Data)

                                               Pn Nor Hannan bt A.Rahman                          (Guru Makmal Komputer)

                                               Pn Norazira bt Daud                                          (Penyelia Asrama)

                                               En Asrol Azli bin Arippin                                    (Pengusaha Kantin Sekolah)

                                               En Jumadi bin Md Deros                                  (Wakil Keselamatan Swasta)

                                               Tn Hj Shahrol                                                         (Pengusaha Kantin Asrama)

                                               Insp Suhaili bt Zaiman                                       (Polis Perhubungan Sekolah)

                                               Tn Hj Mohd Ibrahim bin Adzrai                        (YDP PIBG SMK (P) SAB)

 

TAKWIM KURIKULUM TAHUN 2016

 

TARIKH

HARI

KURIKULUM

30.12.2015

Rabu

Mesyuarat Majlis Kurikulum

31/12/2015

Khamis

Mesyuarat Panitia Kali Pertama (Sidang 1 dan Sidang 2)

3/01/2016

Ahad

1.      Sesi Persekolahan 2016 bermula

5/01/2016

Selasa

1     Mesyuarat Kewangan 1

10/01/2016

Ahad

1.    Dialog Prestasi PT3 2015

12/01/2016

Selasa

1     Mesyuarat JK PS Menengah Rendah

27/01/2016

 

Ahad

- Khamis

1     Penilaian  Ting 3 dan Ting 5

1     31/01/2016

Ahad

1     Tuisyen PERMATA dan HIKMAH bermula

2     Kempen Kawanku Buku

3     PBS 5 bermula ( PLBS  BM dan BI bermula)

01/02/2016

Isnin

1     Semakan Buku pelajar bermula

15/02/2016

Isnin

1     Dialog prestasi T3 dan T5

18/02/2016

Khamis

1     Hari Terbuka 1 (T3 dan T5 sahaja)

22/02/2016

Isnin

1     Mesyuarat Kewangan 2

01.03.2016

Selasa

1    Semakan PS T2

6/03/2016 -

10/03/2016

Ahad -

Khamis

1     Minggu Penilaian Sumatif 1 (semua tingkatan)

27/03/2016

Ahad

1.    Bulan Matematik dan Sains

28.03.2016

Isnin

1     Dialog prestasi SPM 2015

3/04/2016

Ahad

1     Semakan PS T3

6.04.2016

Rabu

1     Dialog prestasi Penilaian Sumatif 1

10/04/2016

AHAD

1     Minggu Mesyuarat Panitia 2

17/04/2016

Ahad

1     Kem Membaca 1Malaysia

20/04/2016

Rabu

1     Mesyuarat PS Men Rendah 2

24/04/2016

AHAD

1     Bulan Bahasa

02/05/2016

Isnin

1     Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting 4 dan 5 bermula

08/05/2016

Ahad

1     Semakan PS Ting 1

15/05/2016

AHAD

1     Peperiksaan Pertengahan Tahun  Ting. 1,2 dan 3 bermula

15/06/2016

Rabu

1     Tarikh akhir guru masuk markahSAP Pep pertengahan tahun

08/06/2016

Rabu

1.    Dialog Prestasi Pertengahan Tahun Menengah Rendah

16/06/2016

Khamis

1     Dialog Prestasi Pertengahan Tahun Menengah Atas

19/06/2016

AHAD

1     Minggu Mesyuarat Panitia (3)

2     Majlis Anugerah Cemerlang Akademil PPT

3     Pelancaran Bulan Teknik dan Vokasional

30/06/2016

KHAMIS

1    Hari Terbuka (2) PPT (Semua Tingkatan)

03/07/2016

Ahad

1    Bulan Membaca Buku bermula

20/07/2016

Rabu

1    Mesyuarat Kewangan 3

24/07/2016

Ahad

1    Mesyuarat PS Men Rendah 3

31/7//2016

Ahad

1    Percubaan PT3 bermula

03/08/2016

Rabu

1    Semakan kali ke2 buku latihan T3 dan T5

07/08/2016

Ahad

1    Semakan PS T3

21/08/2016

Ahad

1    Pelancaran Bulan Kemerdekaan (GKMP Sains Sosial)

 

TARIKH

HARI

KURIKULUM

21/08/2016

Ahad

1    Majlis Anugerah Cemerlang Akadmik Percubaan PT3 (Perhimpunan)

28/08/2016

AHAD

1    Percubaan SPM

01/09/2016

Khamis

1    Semakan buku latihan Ting 4

2    Dialog prestasi Percubaan PT3

04/09/2016

Ahad

1    Semakan PBS Ting 2

08/09/2016

Khamis

1     Hari Terbuka 3 (untuk Percubaan PT3)

29/09/2016

Khamis

1     Dialog prestasi Percubaan SPM

06/10/2016

Khamis

1    Hari Terbuka 4 Percubaan SPM

10/10/2016

Isnin

1    Ujian Bertulis PT3

12/10/2016

Rabu

1    Mesyuarat PS Menengah Rendah 4

16/10/2016

Ahad

1.   Minggu Mesyuarat Panitia (4)

2.   Peperiksaan Akhir Tahun Ting 4

18/10/2016

Selasa

1    Mesyuarat Kewangan 4

30/10/2016

Ahad

1    Peperiksaan Akhir Tahun  Ting 1 dan 2

17/10/2016

Khamis

1    Hari Terbuka (5) PAT

7/11/2016

Isnin

1     Peperiksaan Bertulis SPM 2016 bermula

 

 

 

*Perhatian.

Program yang dijalankan secara berkala

1              Program Bicara Buku                                                       Setiap Minggu, Ahad (Perhimpunan)

2              Program Bacalah Pagi                                                    Isnin dan Selasa Setiap Minggu

3              Bulan Membaca                                                               3 Julai -17 Julai 2016