Pembentangan Kajian Tindakan mengikut Subjek tahun 2016

 

 

Kajian Tindakan merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh penyelidik melalui tindakan praktik bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti malah masing-masing disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan serta situasi dimana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses merancang, melaksana memerhati dan mereflek.