PRINSIP KERJA  WARGA PENDIDIKAN JOHOR (JOHOR LEADS)

 

L

Lead the Change

Menerajui Perubahan

E

Enhance Resilience

Mengutamakan Kecekapan Dan Penambahbaikan

A

Accelarate Excellence Through Innovations

“TEKUN USAHA JAYA ” – Pemangkin Kepada Inovasi dan Kreativiti Pendidikan.

D

Develop

First-Rate School Culture

Membangunkan budaya sekolah – ‘perpaduan adalah produktiviti”

S

Sustain Success, Build Legacy

 Mengekalkan Kecemerlangan Berterusan, Membangun  Legasi